بسم رب الزهرا ...

حاج حسین 

برایت امروز ننوشتم

فقط همین یک جمله ات کافیست 

" اگر کار برای خداست , گفتن برای چه ..."

28 سال آسمانی شدنت مبارک...

یازهرا سلام الله علیها