◀◀محجبه های سکولار!▶▶


همانهایی که در کوچه و خیابان

پیش چشم نامحرم موقرند

ولی در فضای مجازی"حجاب" ندارند!

بدان که محجبه واقعی

حجابش را در شبکه های اجتماعی محکم میگیرد !

و حجاب گفتارش را محکمتر!