ﯾﺎﺭﺏ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﺩ...


دﺭ ﺍﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮐــﻪ ﻧـﻤـﯽﺗـﻮﺍﻥ ﺑــﻪ ﻫـﯿـﭽﮑـﺲ ﺍﻋـﺘـﻤـﺎﺩ ﮐـﺮﺩ !

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻫـﺴـﺖ ﮐــﻪ ﻣـﯽﺗـﻮﺍﻥ ﺣـﺘـﯽ ﺑــﻪ ﺑﺮﮒ ﺑﺮﮔﺶ ﺗـﮑـﯿــﻪ ﺯﺩ

ﭼــﻪ ﺭﺳـﺪ ﺑــﻪ ﺻـﺎﺣـﺒـﺶ !
.
.
.

ﯾﺎﺭﺏ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﮕﺮﺩﺩ


  

  

ادامه ی مطلب ...

قرآن شرمنده توام


قرآن!

من شرمنده توام اگر از تو آواز مرگی ساخته ام

که هر وقت در کوچه مان آوازت بلند میشود

همه از هم میپرسند چه کسی مرده است؟!


قرآن !

من شرمنده توام اگر تو را از یک نسخه عملی

به یک افسانه موزه نشین مبدل کرده ام

یکی ذوق میکند که تو را بر روی برنج نوشته

؛ یکی ذوق میکند که تو را فرش کرده؛

یکی ذوق میکند که تو را با طلا نوشته؛

یکی به خود میبالد که تو را در کوچکترین قطعه ممکن منتشر کرده و ....!!!

آیا واقعا خدا تو را فرستاده تا موزه سازی کنیم؟؟؟!


 قرآن! 

من شرمنده توام اگر حتی آنان که تو را میخوانند

و تو را میشنوند ، آنچنان به پایت مینشینند

که خلایق به پای موسیقی های روزمره مینشینند.

اگر چند آیه از تو را به یک نفس بخوانند مستمعین

فریاد میزنند"احسنت ...!!

گویی مسابقه نفس است.

حیفم می آید بگویم با تو "زو"بازی میکنند!!!


قرآن !

من شرمنده توام اگر به یک فستیوال مبدل شده ای!

حفظ کردن تو با شماره صفحه؛

خواندنت از آخر به اول؛یک معرفت است یا یک رکوردگیری؟؟!

ای کاش آنان که تو را حفظ کرده اند،

حفظ کنی، تا اینچنین تو را اسباب مسابقات هوش نکنند.

و...


خوشا به حال کسی که دلش رحلی است

برای توآنان که وقتی تو را میخوانند

چنان حظ میکنند که گویی

قرآن همین الان بر ایشان نازل شده است...