دلم به سلامی خوش است که جوابش واجب است 

 

روزی که با تو آغاز نشود٬ ارزش به شب رساندن ندارد 

هر روز صبــح . . .

• یک بسم الله الرحمن الرحیم٬ 

• یک صبح بخیر به تو،

• یک چای داغ کنار پنجره، 

و یک تــــو که در قلب‌َم جاری می‌شوی . . . ♡❤

 و افتحِ اللهم لنا مصاریع الصباحِ بِـمفاتیح الرَّحمةِ و الفلاح و البسنی اللهم مِن افضل خِلَع الهدایةِ و الصّلاح . . ،؟


✿ تو خورشیدی و ذره پرورترینی٬ فدای سجایای زهرایی تو . . . ✿


 

چرا این ساعت های باقیمانده لختیِ بیشتری دارند؟؟!! 

گویا عقربه های ساعت هم از شدت دلتنگی وارفته اند 

 ظهـــور کـــن امــامـ مـا ...

بی صبــرانه منتظـــریم ...