یا امام زمان ….
امروز جمعه نیست …

آقای من …
قرار نیست که فقط غروبهای پنجشنبه تا غروب جمعه

سراغت را بگیریم …

قرار نیست فقط جمعه ها انتظار ظهورت را بکشیم …

آری …

شنبه هم می شود از دوریت ناله سر داد …


یکشنبه هم می شود انتظارت را کشید …

دوشنبه هم می شود دنبال گمشده گشت …

سه شنبه هم می شود با آقا درد دل کرد …

چهار شنبه هم می شود به خاطر آقا گناه نکرد …

یا بن الحسن

دوریت درد بی درمان است

ای پسر فاطمه

امروز جمعه نیست اما … دلم برایت تنگ است.


اللهم عجل لولیک الفرج